Tulkki palveluksessasi!

Tarvetta kirjoitustulkkaukselle?
Vivatype palvelee mielellään kaikenlaisissa tilanteissa!

Vivatypen Tiina Tanner on suorittanut kirjoitustulkkauksen erikoistumisopinnot Humakissa ja työskennellyt tulkkina vuodesta 2005 alkaen. Hän työskentelee mielellään kaikenikäisten ihmisten kanssa niin opiskelu- ja työelämässä, terveydenhuollossa ja viranomaisasioissa kuin vapaa-ajalla, harrastuksissa ja juhlatilanteissakin. Kelan sopimuskumppanina Tiina työskentelee kuulovammaisten kirjoitustulkkina koko Uudenmaan alueella perustason ja vaativan tason tulkkauksissa suomen kielellä. Hän on myös suorittanut kuulonäkövammaisten tulkkauksen erikoistumisopinnot. Ihmisten lisäksi Tiina pitää myös hyvästä kahvista.

Palvelut

Vivatype on Kelan tulkkauspalvelun sopimuskumppani ja tarjoaa tulkkausta yrityksille ja yhteisöille.

Lääkärikäynnit, virastot, pankit, vakuutusyhtiöt, muut yritykset
Kokoukset, seminaarit, koulutukset
Harrastukset, vapaa-ajan tilanteet

Text on Top

Vivatype myy myös Velotypen valmistamia Text on Top -tikkuja. 
Text on Top on USB-laite, joka langattomasti lähettää tekstin yhdestä tietokoneesta toiseen ja näyttää sen aktiivisen sovelluksen, esimerkiksi Powerpointin päällä.

Vivatype kiittää asiakkaita ja yhteistyökumppaneita kuluneista vuosista! Yrityksen toiminta loppuu, tulkkaus silti jatkuu ❤️
Text on Top -tikkuja voi tästä eteenpäin tilata suoraan Hollannista, osoitteesta https://text-on-top.com/en/